Produkt

Modul Produkt umožňuje vytvářet katalog produktů z běžných dokumentů. Pokud je v Editoru dokumentů nastaven typ dokumentu Produkt, zobrazí se další záložka Produkt.

U produktu je  možné nastavit další parametry, jako Katalogové číslo, Doba dodání, Novinka, Cena atd.

Produktu lze rovněž zadat 4 různé ceny: Maloobchodní cenu, Cenu A, Cenu B a Cenu C. Těmto cenám odpovídají předdefinované cenové hladiny: Základní cena, Cenová hladina 1, Cenová hladina 2 a Cenová hladina 3. Každému uživateli s rolí Extranet lze přiřadit jednu z těchto hladin. V závislosti na tomto nastavení bude uživatel po přihlášení do prezentačního webu vidět cenu podle své cenové hladiny.

Hlavní menu: