Aktualizace a rozvoj webových stránek

Preferujeme dlouhodobou spolupráci, proto zajišťujeme pro naše zákazníky aktualizace, modifikace a další rozšiřování webových stránek a internetových projektů.

Web content – servisní služby

Webová stránka je interaktivní médium - naše spolupráce tedy rozhodně nemusí končit předáním zprovozněných stránek. Jsme k dispozici on-line prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo ICQ. Vaše požadavky dokážeme realizovat v nejkratším možném termínu, bezprostředně po identifikaci problému.

Servisní podmínky

Každý z našich zákazníků si může vybrat, zda chce využívat našich služeb dlouhodobě nebo jednorázově. I projektová spolupráce pro nás není problém, ale vzhledem k možnosti okamžité reakce doporučujeme spíše uzavření servisní smlouvy, která v sobě zahrnuje správu webových stránek společně s možností updatů.

Servisní smlouva

Pro poskytování jednorázovýchdlouhodobých služeb jsme připraveni uzavřít s každým klientem individuální servisní smlouvu. V rámci této smlouvy pak realizujeme průběžnou správu webových stránek (aktualizace a modifikace) i jejich další rozšiřování apod. Naše vzájemná spolupráce tedy může pokračovat i poté, co vám předáme webové stránky do užívání.

Hlavní menu: